นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ กากับนกนางเเอ่น

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ กากับนกนางเเอ่น นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ กากับนกนางเเอ่น นิทานอีสปพร้อมข้อคิด กากับนกนางเเอ่น

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ กากับนกนางเเอ่น

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ กากับนกนางเเอ่น

นกนางเเอ่นถามกาว่า

” เจ้าว่าขนของข้ากับขนของเจ้า ใครจะงามกว่ากัน ”

กามองขนของตนเเล้วตอบว่า

” ข้าว่าขนของข้าก็สวยดีนะ ”

นกนางเเอ่นขยับปีกพลางว่า

” เเต่เจ้าดูสิ ขอนของข้าดูสวยเป็นพิเศษในฤดูร้อน อย่างนี้ ”

กาจึงกล่าวว่า

” ก็จริงนะ เเต่ขนของข้างามทุกฤดู ไม่ว่าฤดูใดมันก็ จะดำเช่นนี้”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…

ความงามที่คงทนยั่งยืน ย่อมเป็นความงามที่เเท้จริง

แหล่งข้อมูล : www.worldfable.wordpress.com/มาอ่านนิทานกันเถอะ/นิทานอีสป/กากับนกนางเเอ่น/