ฟังนิทานก่อนนอนยาวๆพร้อมรูป เล่านิทานก่อนนอนสั้นๆพร้อมข้อคิด

นิทานก่อนนอนยาวๆ นิทานก่อนนอนสั้นๆ ฟังนิทานก่อนนอน เล่านิทานก่อนนอน การ์ตูนนิทานก่อนนอน หนังสือนิทานก่อนนอน ดูนิทานก่อนนอน

ฟังนิทานก่อนนอนยาวๆพร้อมรูป เล่านิทานก่อนนอนสั้นๆพร้อมข้อคิด

นิทานก่อนนอน

 

นิทานก่อนนอนนั้นเป็นนิทานที่พ่อแม่มักจะเล่าให้เด็กฟังในช่วงเวลาก่อนนอน โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ทำให้เด็กหลับได้ง่าย ทั้งยังสามารถสอดแทรกแนวคิด คุณธรรม หรือการสอนใจให้กับเด็กอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว นิทานก่อนนอน ยังมีประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 

ประโยชน์นิทานก่อนนอนสั้นๆพร้อมข้อคิด

 

1. เป็นการเสริมสร้างความผูกพันธ์ ภายในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่ ลูก ทั้งนี้เพราะว่าการเล่านิทานก่อนนอนนั้นจะทำให้พ่อแม่ลูกนั้นอยู่ร่วมกัน เป็นการส่งเสริมความรักในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 

2. การเล่านิทานก่อนนอนให้เด็กฟัง จะเป็นการช่วยเสริมสร้างกระบวนการทางความคิด พัฒนาทั้ง IQ และ EQ ของเด็กได้ ทั้งยังปลูกฝังนิสัยช่างคิด ช่างซักถาม และช่างสังเกตให้กับเด็กอีกด้วย ซึ่งทักษะดังกล่าวจะมีประโยชน์ในระยะยาว

 

3. การฟังนิทานก่อนนอน จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำ การใช้รูปประโยค ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอื่นๆ ที่พ่อแม่ตั้งใจจะให้ลูกเรียนรู้ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งต้องบอกว่าทักษะด้านภาษานั้นจำเป็นต่อเด็กเป็นอย่างมากในระยะยาว

 

4. การเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอนนั้นเป็นการกระตุ้นการสร้างจินตนาการของเด็กๆ ทั้งนี้เพราะว่านิทานก่อนนอนมักเป็นนิทานที่มีเรื่องของจินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วการฟังนิทานก่อนนอนเป็นประจำ ก็จะช่วยทำให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ ที่จะฟังแบบจับประเด็น หรือจับเนื้อเรื่อง ทั้งยังช่วยพัฒนาการย่อความให้กับเด็กอีกด้วย

 

5. เสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กได้เป็นอย่างดี เพราะว่านิทานที่มักจะนำมาเล่าให้เด็กฟังก่อนนอน มักจะเป็นนิทานประเภทเทพนิยาย นิทานพื้นบ้าน หรือนิทานสอนใจ ที่จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความดีความชั่ว นอกจากนั้นนิทานแทบทุกเรื่องก็ยังมีการสรุปในตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เช่น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้

 

ว่า…ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น ซึ่งเด็กที่ได้ฟังนิทานเหล่านี้เป็นประจำก่อนนอน จะมีแนวโน้มในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีต่างๆ เนื่องจากเป็นการปลูกฝังจากในนิทานที่เคยฟังนั่นเอง

 

6. นิทานช่วยเสริมสร้างสมาธิ สำหรับการฟังนิทานก่อนนอนเป็นประจำ จะช่วยให้เด็กสามารถฝึกเป็นคนที่มีสมาธิได้ โดยการตั้งใจฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะต้องอาศัยสมาธิเป็นอย่างมากนั่นเอง

 

7. การฟังหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน จะช่วยพัฒนาการในด้านการอ่านแก่เด็กได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเด็กจะเกิดความสนใจในการอ่านนิทาน และมักจะส่งผลทำให้เป็นคนชอบอ่านหนังสือเมื่อโตขึ้น

 

8. การฟังนิทานก่อนนอน จะส่งผลทำให้เด็กๆ นั้นมีอารมณ์เย็นลง เพราะการฟังนิทานนั้นจะช่วยปรับอารมณ์ให้เนิบช้านั่นเอง