หนังสือนิทานพื้นบ้านไทย อ่านนิทานพื้นบ้านสั้นๆพร้อมข้อคิด รูปภาพนิทานพื้นบ้าน

หนังสือนิทานพื้นบ้านไทย อ่านนิทานพื้นบ้านสั้นๆพร้อมข้อคิด รูปภาพนิทานพื้นบ้าน

หนังสือนิทานพื้นบ้านไทย อ่านนิทานพื้นบ้านสั้นๆพร้อมข้อคิด รูปภาพนิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน

 

นิทานพื้นบ้านนั้นเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ที่หมายถึง นิทานหรือเรื่องเล่า ที่เล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปาก โดยไม่จำเป็นจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนิทานพื้นบ้านนั้นมักจะเป็นการเล่ากันในหมู่ชาวบ้าน จึงมักจะใช้ถ้อยคำง่ายๆ แบบชาวบ้านในการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น ลักษณะที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งของนิทานพื้นบ้านคือมักเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นและไม่สามารถค้นพบถึงประวัติว่าใครเป็นผู้แต่งได้

 

อ่านนิทานพื้นบ้านสั้นๆพร้อมข้อคิด

 

ลักษณะที่สำคัญของนิทานพื้นบ้านนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องกันกับท้องถิ่น หรือสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่น นอกจากนั้นก็ยังอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครในตำนาน หรือเทพนิยายอย่างพวก เทวดา คนธรรพ์ ยักษ์ กินรี นาค ครุฑ เป็นต้น สำหรับอีกหนึ่งลักษณะของนิทานพื้นบ้านคือมักจะเป็นเรื่องสอนใจ ที่มีการสอดแทรกคุณธรรม และผลของการทำดี ทำชั่วเอาไว้อีกด้วย จึงถือได้ว่านิทานพื้นบ้านเป็นนิทานสอนใจอีกรูปแบบหนึ่ง

 

สำหรับจุดประสงค์ ของการเล่านิทานพื้นบ้านนั้น มักจะเป็นไปในรูปแบบของการให้ความบันเทิง ความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง แทรกสอดเอาไว้ด้วยวัตถุประสงค์ ในการอบรมบมนิสัยผู้ฟัง ในอยู่ในกรอบ ในครรลอง และจารีตของสังคม ทั้งช่วยเสริมความศรัทธาในด้านศาสนาต่างๆ (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด) ตลอดจนช่วยทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความเป็นไปของธรรมชาติ กฏแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วด้วยเช่นกัน

 

เนื้อเรื่องของนิทานพื้นบ้านนั้น มักจะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั่วไป ของคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ ความคิดต่างๆ ความรัก ความโกรธ เกลียด ความอิจฉาริษยา เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีนิทานพื้นบ้านอีกจำนวนไม่น้อย ที่เน้นไปทางด้านตลกขบขันมากกว่าจะเป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องจริงจังเกินไป ซึ่งนิทานที่เน้นความตลกขบขันก็ได้แก่ นิทานก้อม ของทางภาคอีสาน เป็นต้น

 

สำหรับตัวละครของนิทานพื้นบ้านนั้น โดยมากมักจะเป็นตัวละครประเภทเจ้าหญิง เจ้าชาย ที่ต้องผจญภัยต่างๆ ซึ่งในเนื้อเรื่องก็จะมีพวกยักษ์ แม่มด ฤๅษี คนธรรพ์ เทวดา ฯลฯ โผล่เข้ามาในเรื่องมากมาย ตามแต่จินตนาการของผู้เล่า อย่างไรก็ตามนิทานบางเรื่องก็จะใช้ตัวละครที่เป็นคนธรรมดาๆ ในการการดำเนินเรื่องแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปลาบู่ทอง ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครแบบไหน เดินเรื่องอย่างไร สุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีการให้แง่คิดในตอนจบเช่นเดียวกัน

 

นิทานพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น มักจะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของแก่นเรื่อง แต่มักจะมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียด ตัวละครต่างๆ นอกจากนั้นก็มักจะมีการสอดแทรกเอาความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ เข้าไปด้วย เราจึงมักเห็นนิทานพื้นบ้านที่มีความคล้ายคลึงกันในการดำเนินเรื่อง แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นต่างๆ ก็มักจะมีความสนุก สอดแทรกกับการสอนใจไม่แตกต่างกันครับ