นิทานสอนใจสั้นๆพร้อมข้อคิด นิทานคติสอนใจ พร้อมรูปภาพประกอบ

นิทานสอนใจสั้นๆพร้อมข้อคิด นิทานคติสอนใจพร้อมรูปภาพ ฟังนิทานธรรมะสอนใจ นิทานสอนใจภาพประกอบ

นิทานสอนใจสั้นๆพร้อมข้อคิด นิทานคติสอนใจ พร้อมรูปภาพประกอบ

นิทานสอนใจ

 

สำหรับนิทานสอนใจนั้นเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ที่มักจะมีเนื้อหาเน้นไปในด้านการเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และการทำความดีโดยเฉพาะ นิทานสอนใจบางเรื่องยังเน้นที่เรื่องศาสนา การเห็นบาปบุญคุณโทษ ผลของการทำความดีความชั่วต่างๆ เป็นต้น สำหรับนิทานสอนใจ มักจะมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 

องค์ประกอบนิทานสอนใจ

 

1. เป็นนิทานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมต่างๆ ของชนชาตินั้น ทั้งนี้เพราะว่าจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมกับเนื้อหาไปด้วย ทำให้เข้าถึงแก่นของนิทานและข้อคิดที่นิทานต้องการจะสื่อ ตัวอย่างนิทานสอนใจ ที่มีองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ นิทานอีสป นิทานพื้นบ้าน นิทานกริมม์ (นิทานที่แต่งโดยพี่น้องกริมม์ เป็นที่นิยมในหมู่ชาวตะวันตก และได้รับการยกย่องว่าเป็นนิทานที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี) เป็นต้น

 

2. เป็นนิทานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชนชาติ หรือศาสนา หรือมีการดัดแปลงเนื้อหา โดยการใส่ตัวละคร ที่มีบทบาทเป็นที่รู้จักของพื้นถิ่นลงไป เพื่อให้เข้าถึงผู้ฟัง และสามารถบอกต่อกันได้อย่างสะดวก ตัวอย่างนิทานที่มีองค์ประกอบประเภทนี้ ได้แก่ นิทานก้อมของทางภาคอีสาน ที่เป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องครอบคลุมถึงการใช้ชีวิต การดำรงชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อของชาวอีสาน เป็นต้น

 

3. นิทานสอนใจ อาจจะเป็นนิทานพื้นบ้านด้วยก็ได้ สำหรับนิทานพื้นบ้านนั้นจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การสอดแทรกแนวคิดเรื่องการทำความดี ความซื่อสัตย์ และศีลธรรมเอาไว้ในเนื้อหาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบร่วมกันของนิทานสองประเภทนี้

 

4. นิทานสอนใจ มักจะมีการสอดแทรกข้อคิด หรือข้อสรุปของผลการกระทำ ของตัวละครในเรื่อง หลังจากนิทานจบ ยกตัวอย่างเช่น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…. , บทสรุปของตัวละคร ให้ข้อคิดดังต่อไปนี้….. เป็นต้น

 

ตัวอย่างนิทานสอนใจ

 

กระต่ายตัวเป็นสัตว์ที่วิ่งได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว จึงเกิดความทระนงตัวในฝีเท้าของตน ต่อมากระต่ายได้ไปท้าเจ้าเต่าให้มาวิ่งแข่งด้วย ซึ่งเต่าก็รับคำท้า ทั้งที่โดนสัตว์อื่นๆ ตักเตือนว่าถึงเข้าแข่งไปก็ไม่ชนะเพราะเต่าเป็นสัตว์เดินช้า ต่างกับกระต่ายที่วิ่งเร็วมาก อย่างไรก็ตามในวันแข่งขันนั้น เจ้ากระต่ายเมื่อออกสตาร์ทแล้วก็วิ่งไปตามทางอย่างรวดเร็ว ทิ้งเต่าไม่เห็นฝุ่น ส่วนเจ้าเต่านั้นแม้จะเห็นว่ากระต่ายทิ้งห่างตนเองไปไกลแล้ว แต่ก็ยังคงไม่ยอมแพ้ มันกัดฟันเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น

 

กระต่ายทิ้งห่างเต่ามาไกล เลยเกิดความชะล่าใจว่ายังไงเต่าก็คงตามไม่ทัน มันเลยแอบไปงีบหลับ ทำให้เจ้าเต่าที่เดินต้วมเตี้ยมตามมาทีหลังนั้นแซงไปได้ เมื่อกระต่ายตื่นมาก็เห็นเจ้าเต่ากำลังเดินเข้าเส้นชัย แม้ว่ามันจะพยายามวิ่งแล้วแต่ก็ไม่ทันอยู่ดี ทำให้งานนี้เต่าเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความมุ่งมั่นและตั้งใจจะทำให้ประสบความสำเร็จ และในขณะเดียวกันความชะล่าใจก็มักจะนำมาความหายนะมาให้