เพลงกล่อมเด็ก วรรณกรรมพื้นบ้านบทกล่อมเด็กภาคใต้

เพลงกล่อมเด็ก วรรณกรรมพื้นบ้านบทกล่อมเด็กภาคใต้ ขวัญเจ้านอนในเปลผ้า นางคูรำเกิดโลกในถ้ำ

เพลงกล่อมเด็ก วรรณกรรมพื้นบ้านบทกล่อมเด็กภาคใต้

วรรณกรรมพื้นบ้านบทกล่อมเด็กภาคใต้

ขวัญเจ้านอนในเปลผ้า

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ น้องนอน เหอ
เชิญขวัญเจ้านอนในเปลผ้า
เจ้านอนเสียเถิดนะกานดา
ครั้นตื่นขึ้นมาได้เหวยนม
นอนเถิดแก้วแม่
ขวัญข้าวของแม่อย่าปราหรม
ตื่นขึ้นทรามชม
เหวยนม พระมาร เห่อ เหอะ ดา

ศัพท์ ความหมาย
เหวยนม ดื่มนม
ปราหรม เป็นกังวล
กานดา เด็กทารก ลูกน้อย

อธิบาย

บทกล่อมให้ลูกนอนหลับให้สบาย ไม่ต้องกังวล แม่จะคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ เมื่อลูกตื่นขึ้นมาจะได้ดื่มนมแม่

 

นางคูรำเกิดโลกในถ้ำ

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ นางคูรำ เหอ
เกิดโลกในถ้ำ
ค่ำๆ เวช้าให้โลกนอน
นอนเถิดโลกแก้ว
กำของแม่แล้วแก้วสายหมอน
นอนเถิดโลกนอน
อาวอนอย่าเศร้าโสกา
กำกูไหนเหลยละคูรำ
เกิดโลกในถ้ำโคหาคูรำกำพร้า
ละโลกไว้คน เห่อ เหอะ เดียว

ศัพท์ ความหมาย
คูรำ เลียงผาเป็นสัตว์ป่า อยู่ในป่า
ละโลก ทิ้งลูก

อธิบาย

บทกล่อมที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงความรักลูกของนางเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่า อาศัยอยู่ตามเขา หรือในถ้ำ ไม่มีเลียงผาตัวผู้มาช่วยดูแล เลี้ยงลูกอยู่ตามลำพัง เปรียบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่คนหรือแม่สัตว์ ย่อมรักลูกและสามารถเลี้ยงลูกได้

ที่มา http://botklomdek.blogspot.com/2010/02/blog-post_2000.html