นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ เเกะกับหมาป่า

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ เเกะกับหมาป่า นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ เเกะกับหมาป่า นิทานอีสปพร้อมข้อคิด เเกะกับหมาป่า

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ เเกะกับหมาป่า

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ เเกะกับหมาป่า

หมาป่ากล่าวกับฝูงเเกะว่า

“การที่เราต้องเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมานานเช่นนี้ก็เพราะว่าสุนัข ที่เฝ้าพวกเจ้านั่นเเหละเป็นมือที่สามคอยเห่าคอยยุให้เราสองฝ่าย ต้องเป็นศัตรูกัน ถ้าไม่มีสุนัขพวกนี้ เราต่างก็คงอยู่อย่างสงบสุข พวกข้าไม่ต้องไล่กัดเจ้า เเละพวกเจ้าก็ไม่ต้องคอยหนีข้า เรามาเป็นมิตรกันดีกว่านะ”

หมาป่าเจรจาหว่านล้อมจนพวกฝูงเเกะเห็นดีด้วย โดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน ฝูงเเกะก็ตัดสินใจขับไล่พวกสุนัข เฝ้าฝูงเเกะไปเสียหมด

หลังจากนั้นพวกหมาป่าก็เข้าไล่จับเเกะกินเป็นอาหารได้อย่าง สะดวกสบาย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…

ถ้าไว้วางใจคนเคยเป็นศัตรูมากว่าคนเคยช่วยเหลือกัน ก็ย่อมได้รับแต่โทษภัย

แหล่งข้อมูล : www.worldfable.wordpress.com/มาอ่านนิทานกันเถอะ/นิทานอีสป/เเกะกับหมาป่า/