กิจกรรมฝึกสมาธิ เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย เรียงร้อยสร้อยลูกปัด

กิจกรรมฝึกสมาธิ เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย เรียงร้อยสร้อยลูกปัด

กุมภาพันธ์ 3, 2017 admin 0

กิจกรรมสร้างเสริมสมาธิ  เรียงร้อยสร้อยลูกปัด วัสดุ อุปกรณ์ 1.เส้นเอ็น 2.ลูกปัดสีสรรค์ต่างๆ 3.ตะกร้าใส่ลูกปัด กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการของเด็ก ให้เด็กได้พัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ […]

กิจกรรมเด็กอนุบาล สร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาสมอง เด็กปฐมวัย

กิจกรรมเด็กอนุบาล สร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาสมอง เด็กปฐมวัย

กุมภาพันธ์ 3, 2017 admin 0

กิจกรรมเด็กอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาสมอง กิจกรรมเด็กปฐมวัย เกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ จำนวนชิ้น  ส่วนประกอบของเกมการศึกษามี 4 ชุด 1.ชุดการเจริญเติบโตของคน          จำนวน 8 ภาพ 2.ชุดการบานของดอกพุทธรักษา         จำนวน 8 ภาพ 3.ชุดการเจริญเติ […]

เพลงกับเด็กปฐมวัย ความหมาย  วัตถุประสงค์ เนื้อหาเพลงที่ใช้สอนเด็ก

เพลงกับเด็กปฐมวัย ความหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาเพลงที่ใช้สอนเด็ก

กุมภาพันธ์ 3, 2017 admin 0

เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย โลกของเด็กเป็นโลกดนตรี เด็กๆมักชอบทำเสียงสูงๆ ต่ำๆ ในการร้องเพลง การสอดแทรกกเพลงรวมไปในบทเรียนจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมด้านภาษาของเด็กทำให้เด็กสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความหมายเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การร้องเพล […]

นิทานธรรมะสอนใจ จุดจบของทอมจอมตะกละ

นิทานธรรมะสอนใจ จุดจบของทอมจอมตะกละ

กุมภาพันธ์ 3, 2017 admin 0

นิทานธรรมะสอนใจ จุดจบของทอมจอมตะกละ กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานๆมากแล้ว มีเด็กชายคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือ “ทอม” (มันกำพร้า พ่อ แม่ พี่มันทิ้งมันหมด) เขาทำงานเป็นเด็กรับใช้ในพระราชวังอันใหญ่โต ครัวที่นั่นใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 7 สนาม (ไม่ต้องคิดว่าวังของพระราชาจะ […]

นิทานคืออะไร ความหมายของนิทาน พร้อมคำอธิบาย

นิทานคืออะไร ความหมายของนิทาน พร้อมคำอธิบาย

กุมภาพันธ์ 3, 2017 admin 0

ความหมายของนิทาน “นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 588) อธิบายความหมายไว้ว่า “นิทาน คือ เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น” นอกจากนี้ยังมีท่านผู้รู้อธิบายความหมายของนิทานไว้คล้ายๆกัน เช่น กุหลาบ มัลลิกะมาส […]