หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

สิงหาคม 15, 2017 admin 0

พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร คำว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่ หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย อะไรบ้าง 1 […]

นิทานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสั้นๆ อานิสงส์ของการทำบุญ

นิทานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสั้นๆ อานิสงส์ของการทำบุญ

สิงหาคม 13, 2017 admin 0

นิทานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสั้นๆ อานิสงส์ของการทำบุญ กาลครั้งหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสหายสามคน วันหนึ่งก็ถึงวาระของสามสหายจะได้ทำบุญ สหายทั้งสามคนนั้นก็ได้ทำบุญด้วยข้าวสลาก สหายคนแรกทำบุญอานิสงส์ข้าวสลากหนึ่งกอง สหายคนที่สองทำบุญด้วยข […]