นิทานคืออะไร ความหมายของนิทาน พร้อมคำอธิบาย

นิทานคืออะไร ความหมายของนิทาน พร้อมคำอธิบาย

กุมภาพันธ์ 3, 2017 admin 0

ความหมายของนิทาน “นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 588) อธิบายความหมายไว้ว่า “นิทาน คือ เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น” นอกจากนี้ยังมีท่านผู้รู้อธิบายความหมายของนิทานไว้คล้ายๆกัน เช่น กุหลาบ มัลลิกะมาส […]

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ชื่อผู้แต่งและข้อคิด

นิทานอีสปสั้นๆพร้อมคติ นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ชื่อผู้แต่งและข้อคิด

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานอีสป   นิทานอีสปนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก เนื่องจากเป็นนิทานที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถให้แง่คิดที่ดีๆ แก่ผู้ฟังได้ ดังนั้นิทานอีสปจึงเป้นนิทานที่คนนิยมเล่าและฟังกันมากมายทั่วโลก เรียกว […]

นิทานสอนใจสั้นๆพร้อมข้อคิด นิทานคติสอนใจ พร้อมรูปภาพประกอบ

นิทานสอนใจสั้นๆพร้อมข้อคิด นิทานคติสอนใจ พร้อมรูปภาพประกอบ

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานสอนใจ   สำหรับนิทานสอนใจนั้นเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ที่มักจะมีเนื้อหาเน้นไปในด้านการเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และการทำความดีโดยเฉพาะ นิทานสอนใจบางเรื่องยังเน้นที่เรื่องศาสนา การเห็นบาปบุญคุณโทษ ผลของการทำความดีความชั่วต่างๆ เป็นต้น สำหรับนิทาน […]

หนังสือนิทานพื้นบ้านไทย อ่านนิทานพื้นบ้านสั้นๆพร้อมข้อคิด รูปภาพนิทานพื้นบ้าน

หนังสือนิทานพื้นบ้านไทย อ่านนิทานพื้นบ้านสั้นๆพร้อมข้อคิด รูปภาพนิทานพื้นบ้าน

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานพื้นบ้าน   นิทานพื้นบ้านนั้นเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ที่หมายถึง นิทานหรือเรื่องเล่า ที่เล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปาก โดยไม่จำเป็นจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนิทานพื้นบ้านนั้นมักจะเป็นการเล่ากันในหมู่ชาวบ้าน จึงมักจะใช้ถ้อยคำง่ายๆ แบบชาว […]

เล่าการ์ตูนนิทานชาดกสั้นๆ หนังสือนิทานชาดกยาวๆ ภาพนิทานชาดกสำหรับเด็ก

เล่าการ์ตูนนิทานชาดกสั้นๆ หนังสือนิทานชาดกยาวๆ ภาพนิทานชาดกสำหรับเด็ก

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานชาดก   นิทานชาดกนั้น เป็นนิทานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นนิทานที่กล่าวเล่าถึงอดีตชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นนิทานที่ถือว่าเป็นนิทานทางศาสนา ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะว่าอดีตชาติ […]

เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรมสั้นๆพร้อมข้อคิด เล่านิทานคุณธรรมพร้อมภาพประกอบ

เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรมสั้นๆพร้อมข้อคิด เล่านิทานคุณธรรมพร้อมภาพประกอบ

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานคุณธรรม   นิทานคุณธรรมนั้นเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้าง และปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้ฟัง โดยมากมักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม จารีตและประเพณีต่างๆ นอกจากนั้นนิทานประเภทนี้ ยังมีอค์ประกอบที่สำคัญค […]

ฟังนิทานก่อนนอนยาวๆพร้อมรูป เล่านิทานก่อนนอนสั้นๆพร้อมข้อคิด

ฟังนิทานก่อนนอนยาวๆพร้อมรูป เล่านิทานก่อนนอนสั้นๆพร้อมข้อคิด

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานก่อนนอน   นิทานก่อนนอนนั้นเป็นนิทานที่พ่อแม่มักจะเล่าให้เด็กฟังในช่วงเวลาก่อนนอน โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ทำให้เด็กหลับได้ง่าย ทั้งยังสามารถสอดแทรกแนวคิด คุณธรรม หรือการสอนใจให้กับเด็กอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว นิทานก่อนนอน ย […]

นิทานกล่อมลูกในครรภ์ เล่านิทานให้ลูกในท้องฟัง นิทานสําหรับลูกในครรภ์

นิทานกล่อมลูกในครรภ์ เล่านิทานให้ลูกในท้องฟัง นิทานสําหรับลูกในครรภ์

มกราคม 24, 2017 admin 0

นิทานกล่อมลูกในครรภ์   พัฒนาการทางสมองของคนเรานั้น ปกติมักจะเริ่มมีการพัฒนาทางด้านสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์กันเลยทีเดียว โดยมีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ครบ 20 สัปดาห์แล้วนั้น สมองของทารกก็จะเริ่มมีการพัฒนาการ สามารถรับรู้เรื่อง […]